stäng av

Dela

Förnybar energi

Vindkraft

Vi i Polarbrödskoncernen vill göra världen lite godare. Det innebär bland annat att vi arbetar för att minska våra avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar. Det är därför vi har investerat i egen vindkraft. Polarkraft AB är ett dotterbolag till Polarrenen AB, som ingår i Polarbrödskoncernen. Polarkraft har byggt fyra egna vindkraftverk som försörjer Polarbagerierna med förnybar el. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål.

Polarbrödskoncernen har under lång tid köpt grön el. När vi 2012 insåg vidden av hållbarhetsutmaningarna – och därmed vikten av att ställa om för att säkra en uthållig försörjning – beslutade vi oss för att själva producera förnybar el. Åren 2013-2015 investerade vi närmare 160 miljoner i bygget av fyra nya vindkraftverk. Vindkraftverken är dimensionerade för att under ett normalår producera lika mycket el som våra bagerier förbrukar, och skulle det blåsa mer än vi behöver låter vi andra ta del av den energin. För den del av den faktiska elförbrukningen som vi inte själva kunnat producera köper vi ursprungsmärkt vindkraftsel. Under 2015 installerade vi solpaneler på taket på Polarbageriet i Älvsbyn. Idag levererar panelerna el ungefär motsvarande huvudkontorets behov.

Förnybar el i hela koncernen

Mål 2019: Fortsätta arbetet med ökad självförsörjning på förnybar el i koncernen. Arbeta med att stärka delaktigheten hos partners och medarbetare. Mål 2022: Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på förnybar el i hela koncernen.