stäng av

Dela

Cookies

Så använder vi cookies
Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på din dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida. Cookies på polarrenen.se Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din Internetläsare. Vissa delar av polarrenen.se kan bara användas fullt ut om din läsare tillåter cookies. På så sätt påverkas din upplevelse av polarrenen.se av dina säkerhetsinställningar. Polarrenen.se använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på polarrenen.se. Inte heller för att på något annat sätt analysera Internetbeteende på individuell nivå.

Ny dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL var att skydda mot intrång i den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. GDPR har strängare krav på hur företag som hanterar personuppgifter, vilket ytterligare förstärker den enskildes rättigheter.