stäng av

Dela

Polarrenen strävar efter att förädla samhället i samverkan för en hållbar framtid. I vår strävan mot detta har vi bland annat byggt ekologiska flerfamiljshus och satsar på förnybar energi genom vindkraft. Polarkraft AB är ett dotterbolag till Polarrenen, som ingår i Polarbrödskoncernen. Polarkraft har byggt fyra egna vindkraftverk som försörjer Polarbagerierna med förnybar el. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål.