stäng av

Dela

Polarrenen strävar efter att förädla samhället i samverkan för en hållbar framtid. I vår strävan mot detta har vi bland annat byggt ekologiska flerfamiljshus och satsar på förnybar energi genom vindkraft. Polarkraft AB är ett dotterbolag till Polarrenen, som ingår i Polarbrödskoncernen. Polarkraft äger fem egna vindkraftverk som försörjer verksamheten med förnybar el. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål.