stäng av

Dela

Du får hyra ut din lägenhet i andra hand om du fått godkännande av din hyresvärd. För att få ett godkännande krävs det att du har godtagbara skäl till att hyra ut din lägenhet. Detta kan exempelvis vara att du ska studera på annan ort eller under en begränsad tid pröva på att vara sambo. Om du fått tillstånd upprättar vi ett särskilt kontrakt mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan att ha hyresvärdens tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och att förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. För dig som hyr ut din lägenhet i andra hand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd. Om vi gett avslag på din ansökan om andrahandsuthyrning men du ändå upplever att du har godtagbara skäl, kan du som hyresgäst gå vidare till hyresnämnden för att söka tillstånd.