stäng av

Dela

Viktig information med anledning av covid-19

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Polarrenen har därför infört försiktighetsåtgärder för att skydda hyresgästers och personals hälsa samt minska smittspridningen. Vi kommer till största del endast att utföra akuta ärenden hos våra hyresgäster, och vi vill uppmana våra hyresgäster att endast göra akuta felanmälningar. Detta kan innebära längre väntetider, och blir personal sjuka kan svars – och väntetider ytterligare påverkas. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för detta.

Följ gärna nedanstående rekommendationer:

— Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.

— Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.

— Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.

— Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga.