stäng av

Dela

Viktig information med anledning av covid-19


Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Polarrenen har därför infört försiktighetsåtgärder för att skydda hyresgästers och personals hälsa samt minska smittspridningen. Vi kommer till största del endast att utföra akuta ärenden hos våra hyresgäster, och vi vill uppmana våra hyresgäster att endast göra akuta felanmälningar. Detta kan innebära längre väntetider, och blir personal sjuka kan svars – och väntetider ytterligare påverkas. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för detta.


— Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta. Vi avvaktar med att åtgärda dessa ärenden.

— Har du förkylningssymptom? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i så stor utsträckning som möjligt. Ta inte emot besök av fastighetsskötare.

— Vid besök av fastighetsskötare är det viktigt att ordentligt avstånd hålls. Därför ber vi er att hålla er utanför lägenheten eller i ett annat rum vid besöket.

— I den mån det är möjligt kommer fastighetsskötare att använda munskydd som ett kompletterande skydd.