Om Företaget

Polarrenen AB är ett familjeägt bolag grundat 1988 och verksamheten kan delas in i tre områden; fastigheter, leasing/uthyrningsinventarier och förnybar energi. Vår vision är att förädla samhället i samverkan för en hållbar framtid bland annat genom att bygga ekologiska hyreshus och satsa på förnybar energi genom vindkraft.  

Läs mer om 
Fastigheter
Uthyrningsinventarier