Om Företaget

Polarrenen AB är ett familjeägt bolag grundat 1988 och verksamheten kan delas in i tre områden; fastigheter, leasing/uthyrningsinventarier och förnybar energi. Vår vision är att på ett lönsamt sätt hållbart förvärva, förvalta och utveckla fastigheter, samt på bästa sätt säkerställa hela Polarbrödskoncernens försörjning av förnybar energi

Läs mer om 
Fastigheter
Uthyrningsinventarier