Koncernstruktur

Polarrenen har sex helägda dotterbolag, Tegsskogen 5 AB, ett fastighetsbolag i Umeå, POLMEK Fastigheter AB, ett fastighetsbolag i Kalix, Lomtjärnen Fastigheter AB, ett fastighetsbolag i Älvsbyn samt Hermelinenhuset i Luleå AB, ett fastighetsbolag i Luleå. Polarrenen äger också Polarkraft AB och Lusthusbackens Fastigheter AB, ett fastighetsbolag i Piteå.