Välkommen till Polarrenen

Inget innehåll för startsidan har skapats ännu.

Fastigheter
Vi har i dagsläget fem fastigheter med olika typer av verksamheter inom vår koncern. Ambitionen är att utöka detta bestånd med fastigheter på tillväxtorter i norra Sverige.
Kapitalförvaltning
Polarrenen har en egen kapitalförvaltning med det kapital som inte är placerat i de övriga verksamhetsområdena.   
Affärsutveckling
Vi investerar i små och medelstora bolag som behöver ägarkapital för tillväxt och utveckling där vi som delägare också erbjuder vår kompetens i styrelsearbetet.
UTHYRNINGSINVENTARIER
Vi erbjuder finansiering av objekt via leasing, avbetalningsköp och funktionshyra till olika verksamheter och skilda objektstyper.